BOJ PROTI SINICÍM

Plovoucí rákosové systémy

Plovoucí vegetační a hnízdní ostrovy, norné stěny.

Plovoucí ostrovy a norné stěny

Plovoucí rákosové systémy pomáhají redukovat živinovou zátěž, rozdělovat vodní plochu, bojovat s erozí nebo poskytují hnízdní stanoviště ptactvu. Mají také významnou estetickou funkci. 

Redukce živinové zátěže

Plovoucí vegetační ostrovy

Plovoucí vegetační ostrovní systémy pomáhají redukovat živinovou zátěž vodní nádrže. Kořenový systém rákosových ostrovů odebírá z vody živiny, které umožňují nárůst zelené biomasy během vegetační sezóny. Vegetace je jednou až dvakrát ročně sekána a kompostována mimo vodní plochu. Ostrovy jsou doslova plovoucími kořenovými čistírnami. 

Kořenový systém zároveň poskytuje úkryt pro množící se zooplankton a menší rybky. Strmé svahy dna vodní nádrže zmenšují prostor pro litorální pásmo (pobřežní pásmo), které je důležitou oblastí podporující samočisticí schopnosti nádrže. Umístění plovoucích rákosových ostrovů litorální pásmo rozšiřuje a vytváří náhradní biotopy. Plovoucí vegetační ostrovy současně zastiňují vodní plochu, čím ve vodním sloupci omezují fotosyntézu a přispívají k pomalejšímu ohřívání vody (termický účinek). V neposlední řadě mají ostrovy nepopiratelnou estetickou funkci. 

Související produkty: 

Oddělovací a estetické funkce

Plovoucí vegetační stěny a norné stěny

Plovoucí vegetační norné stěny mohou na vodních plochách a vodních tocích plnit řadu úkolů. Jsou vhodným estetickým oživením svislých stěn břehu, například v korytech upravených vodotečí ve městech, na nábřežních zdech, v kanálech, přístavech, nebo v retenčních nádržích. Jejich přítomnost současně snižuje erozní působení vln na břehy vodotečí. 

Plovoucí vegetační stěny jsou používány také pro svou dělicí funkci. Mohou například vymezovat vegetační a plaveckou části rekreačních rybníků, ohraničovat části jezera nebo zamezovat pohybu člunů. Na velkých vodních plochách mohou plovoucí stěny oddělovat menší části a vytvářet ochranné biotopy pro vodní ptactvo. Stěnu je také možné doplnit o závěsnou plachtu a použít ji na nátoku do nádrže (nebo vodního toku) k zachytávání plovoucího znečištění, sedimentů, či olejů. 

Vegetační stěny jsou díky svým vlastnostem a přínosům vhodné pro široké spektrum stanovišť – vodní toky, rekreační rybníky, jezera, retenční nádrže, ale i okrasné parky nebo zoologické zahrady. 

Související produkty

  • Aquagreen – plovoucí norná stěna – vegetační 
  • Aquagreen – plovoucí norná stěna – vegetační, se závěsnou dělící stěnou 

Informační leták 

Oblasti použití: 

  • Ohraničení nebo oddělení prostoru vodní plochy (např. koupací části) 
  • Oddělení sedimentační části 
  • Ochrana na nátoku před plovoucím znečištěním 

 

  

Další způsoby využití

Štěrková hnízdiště a neplovoucí rákosové válce

Štěrková ostrovní hnízdiště 

Plovoucí ostrovy bez vegetace jsou oblíbeným stanovištěm a hnízdištěm pro řadu vodních ptáků. Zejména na velkých vodních plochách a přehradních nádržích tato umělá stanoviště poskytují bezpečné útočiště a přispívají k podpoře biodiverzity. Štěrkové plovoucí ostrovy jsou sestavovány z trojhranných segmentů různé velikosti. Lze je kombinovat také s plovoucími vegetačními ostrovy. 

Plovoucí ostrovy bez vegetace se používají i jako chovné vory nebo nosiče technických zařízení, např. solárních článků nebo provzdušňovacích čerpadel.

Související produkty

  • Aquagreen – hnízdní ostrov 

Informační leták 

Neplovoucí rákosové válce 

Neplovoucí rákosové válce ArmaFlor jsou zapěstované vegetační prvky, které lze bez složitého zakládání stavby použít k rychlému, efektivnímu a esteticky hodnotnému zpevnění podemletých břehů. 

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.