NAŠE SLUŽBY

Vodní nádrže a povrchové vody

Nabízíme komplexní služby pro správce nádrží a vodních toků.

VODNÍ NÁDRŽE A POVRCHOVÉ VODY

Zdravé jezero má velký vliv na kvalitu života a prosperitu ve svém okolí.

Povrchové vody hrají v krajině nezastupitelnou roli – životadárnou, hospodářskou, rekreační i estetickou. Vyžadují však náležitou péči. Poskytujeme komplexní a zároveň přizpůsobitelná řešení, která našim zákazníkům pomáhají úspěšně spravovat širokou škálu vodních systémů a zdrojů. 

ŘEŠENÍ

Boj proti sinicím

Proti nežádoucímu rozvoji sinic a zelených řas využíváme na míru připravené kombinace nápravných opatření. Od čistě biologických metod po moderní technologická řešení.

ŘEŠENÍ

Monitoring kvality vody a sedimentu

Monitoring je klíčem k porozumění nádrži. Provádíme terénní práce, odběry vzorků, laboratorní analýzy, vyhodnocení a předkládáme návrh potřebných opatření.

ŘEŠENÍ

Monitorovací systémy

Naše plně automatické systémy monitoringu umožňují sledovat v reálném čase vývoj stavu nádrže nebo toku. Umožňují tak proaktivně předcházet řadě problémů.

ŘEŠENÍ

Vodohospodářské projekce

Zpracováváme studie a projektové dokumentace vodních staveb. Zajistíme potřebné průzkumy, vypracujeme dokumentaci a projednáme ji s dotčenými účastníky a orgány.

ŘEŠENÍ

Stavba a realizace malých vodních nádrží

Realizujeme stavby, rekonstrukce a revitalizace malých vodních nádrží, tůní, mokřadů a vodních toků.

REFERENCE

Případové studie

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.