NAŠI ZÁKAZNÍCI

Zoologické zahrady

Pomáháme zavádět cirkulární hospodaření s vodou v zoo, botanických zahradách a parcích.

Zoologické zahrady

Voda základ života

Cirkulární hospodaření s vodou vám umožní zlepšit životní podmínky vašich zvířat, zatraktivnit expozice pro návštěvníky, ušetřit provozní náklady a stát se vzorem udržitelného využívání cenných vodních zdrojů. Ostatně, kdo jiný než zoo by měl jít příkladem v odpovědném čerpání darů přírody?

Evropský výzkumný projekt

Life4ZOO

Specifikům zoologických zahrad rozumíme, jsme technologickým partnerem evropského výzkumného projektu LIFE4ZOO.

life4zoo-eu-logo-500x310.png (42 KB)

Model hospodaření s vodou navrhujeme individuálně pro každou zoo. Optimalizujeme využívání dostupných vodních zdrojů a aplikujeme principy cirkulárního hospodaření. Naše technologie přitom zajišťují spolehlivou bezpečnost včetně té mikrobiální. Veškerá úprava vody probíhá dle principu Fit4Use – vodu upravujeme přesně na míru jejímu použití. Ani hůře, to by nebylo bezpečné. Ani lépe, to by bylo plýtvání.

Naše řešení

Přírodě blízká

Pracujeme s přirozeným potenciálem lokality a při úpravě vody využíváme přírodě blízkých prvků – mokřadních biotopů, biofiltrů, či bakterií.

Bezpečná

Naše technologie vytvářejí pro znečištění neprostupné bariéry. Naše postupy i upravená voda jsou proto plně bezpečné pro vaše zvířata.

Udržitelná

Nejlepší řešení vždy vybíráme pomocí komplexní studie udržitelnosti.

Úprava a recyklace vod využívaných v expozicích

Každá zoo je specifická. Liší se rozlohou, lokalitou, dostupnými vodními zdroji, klimatem i šíří chovaných druhů. Ke každé zoo proto přistupujeme individuálně. 

 • Poradenství v oblasti nakládání s vodami 

 • Vodohospodářské studie 

 • Návrhy technologií 

 • Projekce 

 • Dodávky technologií 

Kvalita povrchových vod

Dlouhodobě se věnujeme metodám omezujícím nežádoucí rozvoj sinic a zelených řas na rybnících a jezerech. Pro každou vodní nádrž navrhujeme optimální kombinaci opatření. Naše metody jsou environmentálně šetrné a bezpečné. Snižují nežádoucí živinovou zátěž, podporují biodiverzitu a redukují objem sedimentu. 

 • Poradenství v oblasti kvality povrchových vod 

 • Realizace opatření v oblasti kvality povrchových vod 

 • Bakteriální přípravky 

 • Plovoucí rákosové ostrovy 

 • Ultrazvuková eliminace sinic 

 • Aerační systémy 

 • Systémy automatické koagulace fosforu 

 • Rekonstrukce a odbahnění nádrží 

 

Jak to funguje

Vodní hospodářství v Zoo

Ucelený model hospodaření s vodami v zoo zahrnuje rozvahu nad optimálním využíváním dostupných zdrojů, využitím srážkových vod a uplatněním prvků cirkularity a opětovného využití použité vody.

zoo-schema.png (252 KB)To vše při zachování plné bezpečnosti a s ohledem na provozní náklady. 

Naše spolupráce

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci (Česká republika)

Univesity of Girona

University of Girona (Španělsko)

University of Barcelona

University of Barcelona (Španělsko)

Zoo Liberec

Zoo Liberec (Česká republika)

Zoo Barcelona

Zoo Barcelona (Španělsko)

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (Česká republika)

Kontaktujte nás

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.