PŘÍPADOVÉ STUDIE

Voda pro Latinskou Ameriku

Dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru.

Regiony Tacna a Cusco, Peru

Dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru.

Projekt byl financován částečně z dotace od České rozvojové agentury a částečně z vlastních zdrojů společnosti Photon Water. Mezi místní partnery patří společnost Photon Energy Peru S.A.C. a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, která se čistírenskými technologiemi aktivně zabývá v rámci svých výzkumných projektů

Zadání projektu

Peru se dlouhodobě potýká s nízkou kvalitou a nedostatkem pitné vody. 

V některých oblastech země až 40 procent populace řeší problém nedostatku vody, zatímco v jiných oblastech je voda silně znečištěná. Mezi nejškodlivější a nejrozšířenější znečišťující látky patří těžké kovy, jako jsou arsen a bór. Kontaminaci způsobují nejen sopečná, ale i lidská činnost, např. těžba, doprava a zemědělství. 

Téma kvality vody se stalo v poslední době naléhavým problémem. Regionální vlády v Peru proto začaly situaci aktivně řešit. Hledají způsoby, jak zlepšit místní infrastrukturu a odborné vzdělání. K tomu jim často pomáhají partnerství a podpora organizací, které se zabývají čištěním vody.

Naše řešení

V roce 2017 společnost Photon Water dokončila studii proveditelnosti podporovanou a primárně financovanou Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Studie se zaměřila na návrh a instalaci malých úpraven vody pro zásobování nezávadnou pitnou vodu obce do 1000 obyvatel v regionu Tacna. 

Po dokončení studie jsme získali 50% dotaci na realizaci projektu v regionech Tacna a Cusco. V letech 2018 až 2020 bylo nainstalováno celkem deset úpraven pitné vody, které obyvatelům dlouhodobě zajišťují spolehlivé dodávky nezávadné pitné vody. 

Kromě samotných instalací byla uspořádaná také informačně vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí obyvatel nejen o možnostech technologického řešení problému, ale i o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka. 

Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky z projektu nám umožnily důkladně porozumět regionu a jeho specifickým potřebám a výzvám. Díky tomu můžeme nabídnout řešení v dalších oblastech Peru a v celé Latinské Americe.

Spojte se s námi a rádi vám povíme více.

Kontaktujte nás.

Voda pro Latinskou Ameriku

Dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru.

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.