PŘÍPADOVÉ STUDIE

Kvalitní pitná voda pro Prahu a okolí

Jímací území Káraný, Středočeský kraj

Opravy a údržba jímacího systému.

Partneři: Vodárna Káraný, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zadání projektu

Jímací území Káraný, nacházející se přibližně 30 kilometrů severovýchodně od Prahy, patří mezi nejvýznamnější zdroje pitné vody v České republice a již více než sto let zásobuje Prahu a další obce Středočeského kraje velmi kvalitní vodou.

Zadavatelé zakázek, Vodárna Káraný a Pražské vodovody a kanalizace, řešili problémy spojené se značným množstvím starších nevyužívaných vrtů v jímacím území a se stárnutím objektů jímacího systému, které aktuálně slouží pro zásobování pitnou vodou, a potřebu doplnění systému monitoringu jímacího území o další hydrogeologické vrty.

Naše řešení

V jímacím území Káraný jsme realizovali pasportizaci vrtů (nalezení objektů a technickou inventuru stavu) a opravy starších vrtů nebo jejich likvidaci. 

V rámci prevence stárnutí vodních zdrojů zde byla provedena řada měření ve vrtech, čištění a regenerace objektů, diagnostika před a po regeneraci s využitím televizní prohlídky a geofyzikálních měření (karotáž) ve vrtu, monitoringy kvality vody, čerpací zkoušky a vyhodnocení. 

Realizováno bylo i několik nových hydrogeologických vrtů určených k monitoringu jímacího území. Řešení k jednotlivým vrtům či celkům byla poskytnuta včetně projekčních prací, dokumentace a zpracování podkladů potřebných k vydání povolení dle platné legislativy. 

Naše komplexní služby, pokrývající celý životní cyklus vodních zdrojů, umožní dlouhodobě udržitelné, efektivní a bezpečné využívání území pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

 

Spojte se s námi a rádi vám povíme více.

Kontaktujte nás.

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.