PŘÍPADOVÉ STUDIE

Nové útočiště pro vzácné druhy živočichů

Hamr na Jezeře, Česká republika

Revitalizace mokřadu pod Chrastenským vrchem, Hamr na Jezeře.

Partneři: Obec Hamr na Jezeře a Krajský úřad Libereckého kraje

Zadání projektu

Zadavatel projektu, obec Hamr na Jezeře, měl zájem obnovit mokřad na louce pod Chrastenským vrchem a propojit ho s blízkými pramenními vývěry a soustavou rybníků.

Cílem bylo podpořit zachytávání a akumulaci vody v krajině, umožnit vznik biotopu pro vlhkomilné živočichy a rostliny a zároveň vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele a návštěvníky této lokality.

Naše řešení

V letech 2019-2020 byly v oblasti provedeny průzkumné práce zahrnující hydrogeologický průzkum, inženýrsko–geologické kopané sondy a sezónní biologický průzkum. Následně byla vypracována projektová dokumentace.

Photon Water zajistila vyřízení stavebního a dalších povolení a zároveň pomohla se získáním finanční podpory z programu „Podpora retence vody v krajině“, vyhlášeného Krajským úřadem Libereckého kraje.

Celý projekt byl úspěšně dokončen v březnu 2021.

Revitalizace mokřadu a vybudování různě hloubkově i velikostně členitých vodních prvků významně podpořilo akumulaci vody na lokalitě a zároveň vytvořilo vhodné životní podmínky pro širokou škálu organismů. Nově vybudovaná soustava tůní poskytuje místo pro rozmnožování obojživelníků a vodních ptáků, ale i stanoviště pro další, na vodu vázané rostliny a živočichy.

Poloha v blízkosti turistické trasy kolem Hamerského jezera toto místo dále zatraktivní také pro turisty. Vzniká tak krajinotvorně i biologicky cenná lokalita, sloužící nejen k zachytávání a akumulaci vody v krajině, ale také jako relaxační zóna.

Spojte se s námi a rádi vám povíme více.

Kontaktujte nás.

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.