METODY BOJE PROTI SINICÍM

Ultrazvuková eliminace sinic

Bezpečný, k přírodě šetrný a nákladově úsporný způsob boje proti sinicím a zeleným řasám.

METODY BOJE PROTI SINICÍM

Sinice a zelené řasy negativně ovlivňují kvalitu vody a omezují tak možnosti využití vodních ploch.

Sinice a zelené řasy negativně ovlivňují kvalitu vody a možnosti využití vodních nádrží. Působení ultrazvukové technologie Photon Water AlgawaySONOTM potlačuje jejich reprodukci a další rozvoj ve vodním sloupci na míru přijatelnou pro koupací vody. Provoz zajišťujeme na základě servisní smlouvy.

Jak to funguje

Efektivní, selektivní a bezpečná metoda

Při aplikaci této metody je na vodní plochu umístěn jeden, případně více vysílačů nízkovýkonného ultrazvukového signálu AlgawaySONOTM. Ty vysílají do vody krátké pulzy, jejichž rozsah frekvencí je upraven tak, aby poškozoval pouze specifické části těl buněčných organismů. 

V případě sinic jsou opakovaným vysíláním ultrazvukových pulsů atakovány stěny plynových měchýřků (vesiculy, aerotopy), které postupně praskají. Únik plynu způsobuje ztrátu vztlaku a potopení buněk ke dnu nádrže. Zde dojde nedostatkem světla ke zpomalení jejich růstu a úplnému zastavení reprodukce. Důležitá je prvotní analýza druhů sinic zastoupených v nádrži, neboť v případě druhů, které nemají plynové měchýřky, je účinnost metody limitovaná. 

U zelených řas ultrazvukové vlny poškozením vakuol buněk redukují přijímání a vylučování nutrientů skrz buněčnou stěnu. Aplikací ultrazvukové rezonanční vibrace postupně dochází k poškození plazmatické membrány, ztrátě životně důležitých funkcí a konečnému odumření. 

Aplikace ultrazvuku potlačuje růst sinic a řas a podporuje tak vznik vhodných podmínek pro organismy, které jim konkurují. Při eliminaci sinic ultrazvukem nedochází k úniku toxinů do vody. Bezpečnost technologie pro ryby a ostatní vodní organismy byla opakovaně prokázána. 

Výhody řešení

Proč použít nízkovýkonný ultrazvuk?

  • Technologie šetrná k životnímu prostředí  

  • Nevznikají žádné vedlejší produkty  

  • Nehrozí genetická mutace pozůstatků  

  • Nevyžaduje žádné chemické látky či aditiva  

  • Vhodné i pro rozsáhlé vodní plochy  

  • Biofilm, ve kterém vzniká významné množství bakterií, lze výrazně zredukovat nebo zcela odstranit 

  • Provoz je kompletně řešen servisní smlouvou uzavíranou na celou sezonu 

Technologie

Ultrazvukové plováky

Technologie Photon Water AlgawaySONOTM má podobu autonomních plováků. Každý plovák nese solární panely, které zajišťují napájení celého systému. 

Pod plovákem je zavěšen ponorný ultrazvukový vysílač Quattro-DB šířící ultrazvuk ve čtyřech směrech a vytvářejí tak kruhovou oblast pokrytí vodní plochy signálem. 

Vysílač s výkonem 12-50 W pracuje stabilně na 1582 různých frekvencích v rozsahu 24-58 kHz a 195-205 kHz. Oblast jeho vlivu na zelené řasy a rozsivky má průměr přibližně 300 metrů, oblast vlivu na sinice má průměr 800 metrů. Technologie je díky tomu vhodná i pro velké nádrže, jezera, vodárenské objekty apod. 

Výkon: 12 - 50 W
Vysílací frekvence 24-58 kHz, 195-205 kHz 
Oblast vlivu na sinice:  Ø 800 m 
Oblast vlivu na zelené řasy a rozsivky:  Ø 300 m 

Produktový leták AlgawaySONO 

Naše služby

Jedna servisní smlouva. Kompletní řešení.

Technologii Photon Water AlgawaySONOTM nabízíme formou servisní smlouvy, která pokrývá vše potřebné pro celou sezonu.

Pronájem vysílačů

Instalace vysílačů před sezonou

Pravidelná údržba v průběhu celé sezony

Online monitoring činnosti zařízení

Pravidelný monitoring kvality vody

Deinstalace vysílačů po sezoně

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.