METODY BOJE PROTI SINICÍM

Srážení na vodní ploše

Jednorázové snížení obsahu živin ve vodním sloupci.

METODY BOJE PROTI SINICÍM

Skokové snížení obsahu fosforu

Srážení fosforu je rychlou a účinnou metodou skokového omezení obsahu živin ve vodním sloupci a zvýšení jeho průhlednosti. Je proto vhodnou metodou péče o kvalitu zejména koupacích a okrasných vodních nádrží. 

Jak to funguje

Co je srážení fosforu na vodní ploše?

Eutrofizace sladkovodního prostředí je založena výhradně na sloučeninách fosforu. Metoda srážení fosforu se využívá primárně k omezení dostupnosti sloučenin fosforu jako klíčové živiny pro rozvoj populací sinic a řas v mělkých jezerech a v jezerech s dlouhou dobou zdržení vody (delší než 1 rok). Koagulace s následnou sedimentací je ale také jednou z nejčastěji používaných metod na odstranění huminových látek a zákalu.  

Pro masový růst sinic v nádrži stačí koncentrace fosforu (P celk.) kolem 0,020 mg na litr. To je v dnešním světě nadbytku nutrientů a silně úživných vod velmi málo. Často je tedy třeba využít aplikace látek, které velmi efektivně odstraňují sloučeniny fosforu z vodního sloupce či z přitékající vody a vysrážený fosfor pevně uzamykají na dně, takže není k dispozici pro primární produkci. Používají se zejména koagulanty (srážedla) na bázi hlinitých a železitých solí (síran hlinitý, síran železitý, PAX, PIX, …). 

Naše služby

Pracovní postup

  1. Dimenzování, návrh dávkování 
  2. Laboratorní srážecí zkoušky 
  3. Projednání výjimky k aplikaci závadných látek do vod povrchových 
  4. Dodávka a aplikace koagulačního činidla 
  5. Monitoring a vyhodnocení 

 

 

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.