METODY BOJE PROTI SINICÍM

Metoda srážení fosforu na nátoku

Dlouhodobé snižování obsahu živin ve vodě přitékající do nádrže.

SRÁŽENÍ FOSFORU

Redukce fosforu jako účinný prostředek pro redukci řas.

Srážení fosforu je účinnou metodou omezení obsahu živin ve vodním sloupci. Je proto vhodnou metodou péče o kvalitu zejména koupacích a okrasných vodních nádrží. V některých případech je výhodné ošetřovat vodu již na nátoku do nádrže. 

Jak funguje metoda srážení fosforu na nátoku?

Srážení fosforu jako základní živiny pro rozvoj fytoplanktonu ve stojatých povrchových vodách na nátoku do vodní nádrže je založeno na stejném principu jako srážení fosforu na vodní ploše. Dávkováním koagulantu (srážedla) dochází k vyvločkování rozpuštěného fosforu a buněk fytoplanktonu. Redukuje se tak živinová zátěž nádrže a snižuje se zákal (zvyšuje se průhlednost vodního sloupce). 

Rozdíl je však v aplikaci. Při srážení fosforu na nátoku jsou aplikovány velmi malé dávky koagulačního činidla pomocí dávkovacího čerpadla do vodoteče přítoku. Dávkování je prováděno v delším časovém období, zpravidla od jarního plnění nádrže do konce vegetační sezóny. 

Na nátoku do vodní nádrže je instalována automatická srážecí jednotka vybavená zásobní nádrží koagulantu, dávkovacím čerpadlem, řídicí jednotkou umožňující dálkové řízení a sondami pro kontinuální sledování základních parametrů natékající vody (pH, teploty, konduktivity, koncentrace rozpuštěného kyslíku a ORP). 

Spojte se s námi a můžeme vybrat nejvhodnější řešení.

Kontakt
Naše služby

Od návrhu po dodávku a provoz

  • Dimenzování, technologický návrh 

  • Laboratorní srážecí zkoušky 

  • Projednání výjimky k aplikaci závadných látek do vod povrchových s příslušnými úřady 

  • Dodávka a instalace srážecí jednotky 

  • Dodávka koagulačního činidla 

  • Provoz jednotky srážení fosforu na nátoku 

  • Real-time monitoring a provozní monitoring 

 

 

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.