METODY BOJE PROTI SINICÍM

Bakteriální přípravky

Přírodní cesta omezení růstu sinic a zelených řas ve vodních nádržích.

BAKTERIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Bakteriální přípravky pro lepší kvalitu vody.

Bakteriální přípravky pomáhají zlepšovat kvalitu povrchových vod na koupacích vodních plochách, okrasných jezírcích, rybnících používaných k zavlažování nebo akvakultuře.

How It Works

Redukce živin a mocnosti sedimentů

Naše bakteriální přípravky jsou bezpečné pro životní prostředí, ryby, ptáky, zvěř, domácí a hospodářská zvířata i koupající se osoby. Přípravky nejsou geneticky upraveny a nejsou patogenní. Mikroorganismy použité při jejich výrobě se přirozeně nacházejí v půdě i ve vodě. Ošetřená povrchová voda proto může být využita k rekreaci, rybaření a dalším činnostem bezprostředně po aplikaci. 

Redukce živin  

Aplikace benefičních bakterií (Algaway Bio W, Ecoboost) snižuje koncentraci fosforu (Pcelk.) ve vodním sloupci. Je proto vhodným prostředkem ke snižování koncentrace živin využitelných pro rozvoj fytoplanktonu. Aplikace se provádí během vegetační sezony. 

Redukce mocnosti uložených sedimentů 

Působení vybraných bakteriálních kmenů vede k redukci mocnosti uložených sedimentů v případech, kdy obsahují větší množství organické složky. Přípravek MuckawayTM obsahuje prospěšné bakterie urychlující rozklad a mineralizaci organického sedimentu. 

Naše služby

Návrh, projednání i aplikace

Nutnou podmínkou aplikace bakteriálních přípravků je vždy projednání s dotčenými orgány (krajská hygienická stanice, správce povodí, případně vodního toku, orgány ochrany přírody a vodoprávní úřad) a získání povolení. V rámci projektu pro vás proto: 

  • Připravíme návrh dávkování bakteriálních přípravků 

  • Projednáme výjimku k aplikaci závadných látek do vod povrchových (Poznámka: Takovou látkou je z pohledu zákona jakákoliv látka aplikovaná do povrchových vod.)

  • Dodáme bakteriální přípravky 

  • Provedeme aplikaci bakteriálních přípravků 

Naše produkty

Bakteriální přípravky

Nabízíme dodání i aplikaci osvědčených a bezpečných přípravků přírodního původu vhodných k ošetření okrasných, chovných i koupacích vod.

Algaway Bio W 

Bakteriální preparát Algaway Bio W je směs vysoce koncentrovaných prospěšných bakterií, určených k podpoře čistého a zdravého ekosystému. Díky nim se ve vodním prostředí optimalizují biologické procesy (snížení produkce amoniaku a dusitanů) a omezuje tvorba řas a sinic. Algaway Bio W působí příznivě na koloběh živin, urychluje rozklad organické biomasy, spotřebovává suspendované organické látky a omezuje vznik kyslíkového deficitu. Aktivované bakterie fixují přebytečné živiny (dusíkaté látky a fosfáty), které vznikají rozkladem rostlinných a organických zbytků, nebo v důsledku antropogenní činnosti. 

Předností této jednoduché metody je zlepšení kvality koupacích vod na přírodní bázi (mikroorganismy použité při jeho výrobě se přirozeně nacházejí v půdě i ve vodě), nízké provozní náklady a absolutní zdravotní nezávadnost. 

MuckAwayTM  

Znečištění vodních ploch způsobuje kromě jiného také zahnívání organické hmoty napadané, naplavené, usazené a hromadící se v nádrži v průběhu času. Může jít například o zahnívající rostlinné a živočišné zbytky nebo přemnožený odumřelý fytoplankton (sinice a řasy). MuckAway™ je směs přírodních prospěšných bakterií, které urychlují rozklad organické složky uloženého sedimentu a podporují tak jeho mineralizaci a snižování objemu. 

EcoBoostTM  

Přípravek EcoBoostTM podporuje růst a aktivitu přírodních bakterií v jezeře, váže fosfáty a zlepšuje tak průhlednost vody. Obsahuje také více než 80 stopových prvků pro zlepšení životních podmínek rybí obsádky. Je vhodný pro vodní plochy, do kterých se dostávají přebytečné nutrienty, například z hnojení přilehlých zahrad, kanalizace či přítoků z nádrží s vysokým obsahem usazenin na dně. 

Aplikace probíhá rozpuštěním dávky v kbelíku rybniční vody a rovnoměrné distribuci po jezeře. Dávkování je 2 odměrky na každých 1 000 m2 vodní plochy. Pro dosažení nejvyššího efektu doporučujeme použití v kombinaci s přípravky Algaway Bio W nebo MuckAway™. 

Přípravek je 100% přírodní a bezpečný pro vodní i domácí živočichy.  

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.