Společnost Photon Water uvádí na trh novou službu v oblasti čištění vodárenských vrtů

  • Nová technologie regenerace vodárenských vrtů na bázi ultrazvuku doplňuje obvyklé metody mechanické a chemické regenerace.
  • Hlavní předností metody je šetrnost k životnímu prostředí, vysoká účinnost a cenová dostupnost.
  • Společnost je přesvědčena, že tento způsob regenerace vrtů má velký potenciál nahradit chemické čištění a vzhledem k jeho ekologičnosti a účinnosti ho přivítají vodárenské firmy a další provozovatelé a majitelé vodních zdrojů.

Praha/Liberec, 7. července 2022 - Photon Water Technology s. r. o., (dále jen Photon Water, nebo společnost), dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., působící v oblasti vodních zdrojů, vodního hospodářství a sanace kontaminovaných území, rozšiřuje svou nabídku služeb regenerace zdrojů pitné vody o inovativní metodu čištění vodárenských vrtů technologií ultrazvuku.

Metoda regenerace vodárenských vrtů na bázi ultrazvuku byla vyvinuta v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s libereckou Photon Water. Účinnost metody potvrdily pilotní zkoušky, které byly provedeny na vrtech společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., kde u konkrétního vrtu došlo ke zvýšení jeho vydatnosti až o 50 %.

Proč je důležité nezanedbávat regeneraci vrtů

Čistění vodárenských vrtů je důležitou součástí prevence stárnutí vodních zdrojů. U vrtů dochází k postupnému zanášení perforací pažnice usazeninami, na povrchu pažnice vznikají inkrusty a obsyp vrtu se dlouhodobým provozem ucpává. To vše vede ke snižování jeho vydatnosti. Pravidelné čištění vrtu je proto nutností.

Ultrazvukové čištění vrtů doplňuje řadu metod mechanické a chemické regenerace a je možné ho použít i tam, kde chemickou regeneraci nelze z různých příčin realizovat. Přestože je velmi účinné, nedá se u chemického čištění vyloučit určité riziko zhoršení kvality vody. To při využití ultrazvuku, který je naprosto šetrný k životnímu prostředí, nehrozí.

Jak metoda čištění vrtů na bázi ultrazvuku funguje

Čištění vrtů se provádí s využitím titanového zářiče, který je napojen na generátor – ultrazvukovou hlavici s keramickými krystaly s výstupním ultrazvukovým výkonem 1 kW. Krystaly aktivované vhodným napětím kmitají, roztahují se a přenášejí oscilace na zářič. Kavitační efekt pak vede k rozrušení inkrustů na povrchu pažnice vrtu či v jeho obsypu. Ke zvýšení účinnosti procesu regenerace se po použití ultrazvukové technologie doporučuje provést mechanické čištění vrtu.

„V současnosti se konzervativní přístup k regeneraci vrtů s využitím standardních mechanických či chemických metod pozvolna mění a hledají se nové, k životnímu prostředí šetrnější postupy. Při využití ultrazvuku v kombinaci s mechanickým čištěním odpadá použití chemikálií, tedy i určité riziko zhoršení kvality vody a vrt je možné bez rizika dál provozovat. Proto vidíme v použití ultrazvuku při regeneraci vrtů velký potenciál,“ přiblížil výhody a možnosti využití technologie Petr Kvapil, ředitel Photon Water.

Společnost očekává, že novou službu přivítají zejména vodárenské společnosti i další vlastníci a provozovatelé vodních zdrojů, jako jsou obce, energetické společnosti, potravinářský a nápojářský průmysl, ale i fyzické osoby.

 

utz-vodni-zdroje01.jpg
utz-vodni-zdroje02.jpg
utz-vodni-zdroje03s.jpg
utz-vodni-zdroje01.jpg
utz-vodni-zdroje02.jpg
utz-vodni-zdroje03s.jpg

O společnosti Photon Water Technology

Photon Water Technology je dceřinou společností mezinárodního poskytovatele solárních řešení Photon Energy N.V. zaměřující se na vývoj a poskytování systémů čištění, sanace a úpravy vody pro celosvětovou realizaci. Uznávaný tým odborníků společnosti Photon Water Technology uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a nejmodernější technologie při zavádění řešení čištění a úpravy vody jak pro obce, tak i pro komerční a průmyslové odběratele. Společnost sídlí v Liberci, který se stává jedním z předních světových center výzkumu nanotechnologií.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.