Společnost Photon Water spouští s Ministerstvem obrany Austrálie zkušební projekt na čištění podzemních vod kontaminovaných PFAS

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) dnes oznámila, že Photon Water, dceřiná společnost skupiny, nedávno uzavřela smlouvu s ministerstvem obrany australské vlády o zahájení zkušebního projektu na čištění oblastí kontaminovaných PFAS, které jsou skupinou per- a polyfluorovaných chemikálií. Tento projekt je navržen tak, aby umožnil odstranění PFAS in situ z podzemních vod bez nutnosti čerpat a povrchově upravovat vodu.

Ministerstvo obrany úzce spolupracuje s partnery z oblasti průmyslu a výzkumu, aby lépe porozumělo možnostem nakládání s PFAS a jejich sanaci.

Společnost Photon Water dosáhla významného pokroku ve výzkumu a vývoji své nanoremediační technologie. Tato technologie dokáže rozkládat PFAS v podzemních vodách a zahrnuje chemické procesy, systém napájení a řídící systémy, pro něž společnost očekává celosvětový patent.

Ministerstvo obrany a Photon Water přezkoumaly specifické faktory v různých kontaminovaných lokalitách, včetně hydrogeologie, charakteristiky půdy a míry kontaminace a možných způsobů vystavení znečištění. Základna Jervis Bay Range Facility v HMAS Creswell a Marine Park byly vybrané jako vhodné oblasti pro nanoremediační technologii Photon Water in situ.

„Strategií společnosti Photon Water je v průběhu tohoto projektu zajišťovat účinné a nákladově efektivní činnosti, pomáhající odstranit PFAS z životního prostředí. Odstranění PFAS pomocí in situ technologie je celosvětově jedinečné a my se soustředíme na spolupráci s ministerstvem obrany, abychom tuto technologii předvedli a potvrdili její účinnost, podpořili místní komunitu a nabídli environmentálně a komerčně úspěšné řešení,“ uvedl Ian Phillips, generální ředitel společnosti Photon Water Australia.

„Nanoremediace patří mezi základní technologii naší vize čisté energie a vody pro každého. Tuto technologii jsme úspěšně využili k sanaci míst zasažených chlorovanými sloučeninami v Evropě a výsledky testování na PFAS jsou velmi povzbudivé. Cílem tohoto zkušebního projektu je prokázat účinnost a přínosy nanoremediace in situ při odstraňování kontaminace PFAS z životního prostředí. Vítáme iniciativu, kterou ministerstvo obrany prokazuje při řešení tohoto problému,“ uvedl Michael Gartner, výkonný ředitel Photon Energy Group Australia.

„Austrálie stojí v čele celosvětové snahy o řešení dopadů znečištění PFAS na životní prostředí a společnost Photon Water je odhodlaná předvést technické řešení pro eliminaci PFAS společně s ministerstvem obrany. Jsme hrdí a nadšení, že můžeme spolupracovat s ministerstvem obrany na zavedení naší sanační technologie in situ v základně Jervis Bay Range Facility a potvrdit její účinnost při odstraňování PFAS,“  uzavřel Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy N.V. 

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.