Photon Water Technology úspěšně završila dotační projekt na dodávky technologií pro úpravu pitné vody v Peru

Photon Water Technology s.r.o., dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., dokončila v listopadu 2020 realizaci projektu úpraven pitných vod v Peru, který byl podpořen ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v rámci B2B programu České rozvojové agentury Partnerství se soukromým sektorem.

V letech 2018-2020 bylo v malých obcích a komunitách v regionech Tacna a Cusco nainstalováno celkem deset úpraven pitné vody zajišťujících obyvatelům dlouhodobě spolehlivou dodávku zdravotně nezávadné vody. Celková cena tříletého projektu byla 9,637 mil. Kč (357 tis. EUR), z toho 4,819 mil. Kč (178,5 tis. EUR) bylo hrazeno z dotace od České rozvojové agentury. Video – Water for Latin America s českými titulky.  

I přes nepříznivou situaci vyvolanou celosvětovou pandemií Covid-19 se v posledním roce řešení podařilo úspěšně završit všechny plánované aktivity projektu. V roce 2020 činila podpora České rozvojové agentury celkem 663 tis. Kč (24,5 tis. EUR) z celkového ročního rozpočtu projektu ve výši 1,326 mil. Kč (49,1 tis. EUR), přičemž společnost Photon Water Technology financovala zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů.

„Obchodní aktivity v Peru včetně dodávek malých úpraven vody by nebyly možné bez podpory další společnosti z naší skupiny Photon Energy Perú S.A.C. založené v listopadu 2018. To se znovu potvrdilo v roce 2020, kdy byla většina světových ekonomik zasažena pandemií koronaviru. Místní partner byl letos klíčový i pro provedení nejdůležitějších činností projektu B2B,“ sděluje Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water Technology.

V říjnu 2020 byla v rámci projektu darována malá úpravna vody univerzitě Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann v Tacně. Zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou bylo instalováno v areálu Laboratorio de la Minería, ambiente de Servicios Auxiliares, kde bude využito jak ve výzkumných projektech, tak k výrobě upravené vody pro zaměstnance a studenty univerzity. Úpravna byla uvedena do pilotního provozu, bylo provedeno školení obsluhy a zahájen monitoring k prokázání stability dosahované jakosti vody.

„S univerzitou, která se čistírenskými technologiemi aktivně zabývá v rámci řešení projektů vědy a výzkumu, byly první kontakty navázány v roce 2019, kdy její zástupci vyjádřili zájem o spolupráci, a to nejen na dodávkách úpravárenských technologií ke konkrétním řešeným projektům, ale i v rámci přenosu našeho know-how,“ komentuje Dr. Petr Kvapil.

Nabyté zkušenosti a dosažené výsledky projektu umožní Photon Water nabídnout řešení v dalších oblastech Peru a ostatních latinskoamerických zemích, kde vzhledem k vulkanické činnosti či negativním dopadům těžby nerostů značná část obyvatelstva konzumuje vodu silně kontaminovanou nebezpečnými solemi, borem a kovy, jako jsou arsen, olovo a rtuť. Nízká kvalita pitné vody představuje totiž naléhavý problém pro celý tento region.

 xperu1101-jpg-pagespeed-ic-mythxlzlxx.jfif (170 KB)

Obrázek č. 1: Kampus univerzity Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann v Tacně

 

xperu1102-jpg-pagespeed-ic-wt8mu08xhh.jfif (136 KB)

Obrázek č. 2: Předání jednotky úpravy vody pracovníkům univerzity v Tacně

 

xperu1103-jpg-pagespeed-ic-crvdysrvnl.jfif (67 KB)

Obrázek č. 3: Úpravna pitné vody v areálu Laboratorio de la Minería, ambiente de Servicios Auxiliares: Dante Morales (vlevo), profesor univerzity Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, vedoucí projektů čištění vod s členkou týmu Photon Energy Perú S.A.C.

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Martin Kysly
Photon Energy Group
T +420 774 810 670
martin.kysly@photonenergy.com

 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.