Photon Water podpořila rozvoj vodního hospodářství v Latinské Americe

  • Photon Water Technology s.r.o. dokončila v listopadu 2021 řešení projektu „Vstup na trh čištění odpadních vod v Peru“ spolufinancovaného z dotačního programu České rozvojové agentury.
  • Společnost v rámci projektu zpracovala obchodní plán pro dodávky specializovaných technologií pro čištění komunálních odpadních vod vyrobených v ČR a EU. Unikátnost čistírenských technologií spočívá v jejich šetrnosti k životnímu prostředí a v použití solárních zdrojů energie.
  • Cílem projektu je podpořit rozvoj podnikatelského sektoru v oblasti vodního hospodářství v Peru, přenos českého know-how bude mít dopad na technologický rozvoj v cílové zemi.

Praha/Liberec – 29. listopadu 2021 – Photon Water Technology s. r. o. (dále jen „Photon Water“ neboli „společnost“), dceřiná společnost solární skupiny Photon Energy N.V., dokončila v listopadu 2021 přípravu obchodního plánu pro vstup na peruánský a potenciálně latinskoamerický trh čištění odpadních vod. Projekt ve fázi přípravy podnikatelských aktivit byl podpořen ze zahraniční rozvojové spolupráce ČR v rámci B2B programu České rozvojové agentury Partnerství se soukromým sektorem.

„Příprava podnikatelského plánu se ukázala jako logické pokračování obchodních aktivit, které Photon Water realizovala v Peru v letech 2017-2020,“ uvádí Dr. Petr Kvapil, ředitel Photon Water, a dodává: „V oblasti čištění vod jsme se doposud zaměřovali na úpravny pitných vod pro malé a střední obce. Peru i další země Latinské Ameriky se však potýkají i s nedostatkem systémů kanalizací a čistíren odpadních vod.“ V Peru žije 9 milionů lidí bez kanalizace, k tomu přispívají i extrémní klimatické jevy, jako jsou například intenzivní deště, záplavy a sesuvy půdy.

Primárním cílem projektu, který je zaměřen do oblasti technologických řešení a dodávek zařízení pro čištění komunálních odpadních vod, je podpořit rozvoj podnikatelského sektoru v oblasti vodního hospodářství v Peru, a to obchodní spoluprací a technickou a technologickou podporou místních firem, které se touto problematikou zabývají. Aktivní spolupráce s místními firmami v rámci řešení projektu by následně měla vést ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v oblasti čistírenských technologií a přinést místním obyvatelům nové pracovní příležitosti.

Projekt byl v roce 2021 řešen s finanční podporou České rozvojové agentury, dotace činila celkem 350 tis. Kč (13,6 tis. EUR) z celkového rozpočtu projektu ve výši 700 tis. Kč (27,2 tis. EUR), přičemž společnost Photon Water Technology s.r.o. financovala zbývající polovinu potřebných prostředků z vlastních zdrojů.

Společnost zpracovala udržitelný obchodní model pro dodávky specializovaných technologií pro čištění komunálních odpadních vod vyrobených v ČR a EU. Unikátnost vybraných technologií spočívá v jejich šetrnosti k životnímu prostředí, v porovnání s tradičními čistírenskými postupy jsou méně energeticky náročné (až 50% úspora energie), potřebují až o 80 % méně prostoru a produkují až o 50 % méně kalů. Napojení technologií na solární zdroj energie umožní jejich použití i v odlehlých a nepřístupných oblastech Latinské Ameriky.

Chybějící technologické a environmentální povědomí obyvatel a chybějící technologická infrastruktura představují v současnosti hlavní překážku rozvoji nových technologií v Latinské Americe. „Přenos českého know-how má dopad zejména na technologický rozvoj v cílových zemích. Řešením projektu se zvýší environmentální povědomí místních obyvatel, v případě realizačního projektu se bude jednat o přímé pozitivní dopady do životního prostředí a zlepšení kvality života a zdravotního stavu místních obyvatel,“ komentuje Dr. Kvapil přínosy řešeného projektu.

Dosažené výsledky a informace získané během přípravy obchodního plánu budou vzhledem k vývoji ekonomiky vlivem dopadů pandemie Covid-19 a aktuální politické orientace Peru zúročeny i na dalších trzích Latinské Ameriky, jako jsou Ekvádor, Chile, Kolumbie a Brazílie.

 

pwt-wydrex-diagram-en-web.jpg (84 KB)

 Čistírny odpadních vod – unikátní zónový reaktor (zdroj WYDREX s.r.o.)

 

wydrex-packaged-polypropylene-treatment-plant-2-web.jpg (131 KB)

Modulová polypropylenová čistírna pro 50–300 ekvivalentních obyvatel (ilustrační obrázek, zdroj WYDREX s.r.o.)

 

O společnosti Photon Water Technology – photonwater.com

Photon Water Technology je dceřinou společností mezinárodního poskytovatele solárních řešení Photon Energy N.V. zaměřující se na vývoj a poskytování systémů čištění, sanace a úpravy vody pro celosvětovou realizaci. Uznávaný tým odborníků společnosti Photon Water Technology uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a nejmodernější technologie při zavádění řešení čištění a úpravy vody jak pro obce, tak i pro komerční a průmyslové odběratele. Společnost sídlí v Liberci, který se stává jedním z předních světových center výzkumu nanotechnologií.

O České rozvojové agentuře – czechaid.cz

Česká rozvojová agentura je organizační složkou státu, která je zřízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě. Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových projektů a zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace. Ve vztahu k soukromému sektoru je hlavním cílem identifikace a podpora udržitelných projektů v rozvojových zemích s rozvojovým dopadem (práce, vzdělání, příjmy, daně apod.). Hospodaří s ročním rozpočtem téměř 500 mil. Kč a realizuje rozvojové projekty v 6 prioritních partnerských zemích.

Kontakt pro média

Martin Kyslý
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

 

Související odkazy

Případová studie: Voda pro Latinskou Ameriku

Řešení pro úpravu vody

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.