Photon Energy Group oznámila předběžné výsledky za rok 2023

 • V roce 2023 dosáhla společnost tržeb ve výši 1.9 miliard korun (-21,8 % meziročně). Zisk EBITDA činil 130,1 milionů korun (-79 % meziročně).

 • Za celý loňský rok činila čistá ztráta společnosti 367,6 milionů korun ve srovnání s čistým ziskem 159,6 milionů korun zaznamenaným v roce 2022.

 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) schválila 24. ledna 2024 poskytnutí finančního úvěru skupině Photon Energy až do výše 383,2 milionů korun. Na konci prosince 2023 disponovala společnost hotovostí ve výši 148,7 milionů korun.

Amsterdam/Praha – 20. února 2024 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále jen „skupina" nebo „společnost") zveřejnila neauditované finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2023 a za celý fiskální rok končící 31. prosince 2023. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 společnost zaznamenala tržby ve výši 380 milionů korun (-45,5 % mezičtvrtletně) a výsledek EBITDA ve výši 9,1 milionů korun (-75,5 % mezičtvrtletně). Za celý rok tržby meziročně klesly o 21,8 % na 1,9 miliard korun a zisk EBITDA se meziročně snížil o 79,0 % na 130,1 milionů korun. Oba výsledky zaostaly za prognózou pro rok 2023, která předpokládala dosažení tržeb v rozmezí 1,9 – 2 miliardy korun a EBITDA ve výši 254,8 milionů korun.

„Jsme si vědomi toho, že výsledky zveřejněné v této zprávě za 4. čtvrtletí 2023 nejsou takové, jaké jsme si přáli a slíbili na začátku roku 2023. Byla to náročná doba kvůli vnějším i vnitřním faktorům, které se v průběhu roku měnily v náš neprospěch. V takto turbulentní makroekonomické situaci, v prostředí vysokých úrokových sazeb a klesajících cen energií, jsme také zaznamenali zpoždění při uvádění nových elektráren do provozu v Rumunsku, nižší výnosy z výroby elektřiny a tvrdou konkurenci v segmentu distribuce FV komponentů. Integrace společnosti Lerta do struktur skupiny se rovněž ukázala jako náročný úkol. I přes všechny tyto nesnáze se nám podařilo dosáhnout největšího nárůstu výrobní kapacity v historii Photon Energy Group, když jsme během jednoho roku uvedli do provozu elektrárny s instalovaným výkonem 35,4 MWp," uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Pan Hotar dodal: „Prognóza EBITDA ve výši 254,8 milionů korun byla podmíněna uzavřením jednání o prodeji polských fotovoltaických projektů. Nakonec jsme 25. ledna oznámili prodej práv na FV projekt o výkonu 2,3 MWp v lokalitě Złoczew skupině INWE. V současné době vedou společnosti Photon Energy a INWE pokročilá jednání o komplexní spolupráci při dalším rozvoji a prodeji portfolia malých a středních projektů v Polsku s celkovou kapacitou až 11,5 MW AC společnosti INWE.“

Klíčové události posledních měsíců:

 

 • Společnost ve 4. čtvrtletí 2023 vyrobila 24,6 GWh elektřiny a 139,4 GWh ve fiskálním roce 2023, což představuje nárůst o 32,4 %, resp. 14,6 %.

 • Portfolio vlastních elektráren společnosti (IPP) se ve 4. čtvrtletí 2023 rozrostlo o 3,9 MWp a ve fiskálním roce 2023 o 35,4 MWp na celkových 127,3 MWp, což představuje meziroční nárůst o 38,5 %.

 • Společnost uvedla v lednu 2024 do provozu dalších 3,8 MWp, čímž se její celkové portfolio IPP zvýšilo nad 131 MWp.
 • Dne 24. ledna 2024 EBRD schválila finanční úvěr až do výše 383,2 milionů korun.

 • Společnost podepsala 20letou PPA smlouvu (tzv. Power Purchase Agreement – smlouva o dlouhodobém nákupu elektrické energie) se společností FORVIA Clarion Hungary na výstavbu FV elektrárny o výkonu 630 kWp s očekávaným odběrem 13,5 GWh po dobu trvání smlouvy.

 • Společnost rozšířila portfolio elektráren, pro které zajišťuje provoz a údržbu (O&M) o 132 MWp ve 4. čtvrtletí 2023 a o 24 MWp v lednu 2024, čímž se k datu vykázání dostane nad hranici 700 MWp.

 • Společnost podepsala v Austrálii EPC kontrakt na výstavbu FVE s kapacitou 21 MWp “na klíč”.

 •  Společnost prodala práva na FV projekty o výkonu 2,3 MWp v Polsku; jednání o prodeji dalších 32 MWp v Polsku a 54 MWp v Rumunsku probíhají.

 

Finanční ukazatele

 

V roce 2023 společnost zaznamenala konsolidované tržby ve výši 1,9 miliard korun (-21,8 % meziročně) oproti 2,4 miliardám korun v předchozím roce.

Výnosy z výroby elektřiny dosáhly 545,4 milionů korun, což představuje meziroční pokles o 39,3 %, a to zejména v důsledku nižších realizovaných cen elektřiny a nepříznivých povětrnostních podmínek.

Neauditovaná konsolidovaná EBITDA za rok 2023 klesla na 130,1 milionů korun oproti 619,4 milionům korun v předchozím roce, což představuje meziroční pokles o 79,0 %. EBIT klesl z 432,8 milionů korun v roce 2022 na -167,7 milionů korun ve sledovaném období.

Co se čistého zisku za rok 2023 týče, skupina zaznamenala ztrátu ve výši 367,6 milionů korun ve srovnání se ziskem 159,6 milionů korun v předchozím roce. To bylo kromě poklesu výnosů a zhoršení ziskovosti ovlivněno vyššími finančními náklady vyplývajícími ze zvýšené úrovně bankovního financování, souvisejícího s investicí do vlastního portfolia FVE skupiny a zvýšeným zůstatkem zelených dluhopisů 2021/2027 vydaných společností.

Na konci prosince 2023 měla společnost 148,7 milionů korun v hotovosti. EBRD dále dne 24. ledna 2024 schválila poskytnutí finančního úvěru skupině Photon Energy Group ve výši až 383,2 milionů korun.

 

Prezentace výsledků za 4. čtvrtletí 2023

 

V úterý 20. února 2024 v 11:00 SEČ proběhne živé vysílání, během něhož společnost představí své výsledky za čtvrté čtvrtletí; následovat bude prostor pro otázky a odpovědi. Ty je možné zadávat buď prostřednictvím online chatu, anebo mailem ir@photonenergy.com 

 Přenos: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2023-results-presentation 

Finanční zprávu společnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2023 si můžete prohlédnout zde.

 

Kontakt pro média:

 

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 

 

Kontakt pro investory:

 

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager 
Tel. +420 777 486 464
E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com 

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.